tel : 602 245 778

 bezplatná linka  800 221 223 

  mocrealplast@seznam.cz  

.

 

aktualitky

  .

bazeny Nová stránka 2   PRŮVODCE  PRO  INSTALACI  ČOV  REALPLAST
(přidáno 1. 11. 2017)

Dávkovací zařízení SEKO pro srážení fosforu (P)

dodávané samostatně :  5 100,-   (více)
 

 

 

 
 

Níže uvedený průvodce Vám ve stručnosti objasní,  jakým způsobem budete postupovat pokud si chcete pořídit Čističku odpadních vod (dále jen ČOV), co je třeba všechno zařídit od nápadu až po konečnou realizaci.

- Navštívte územnně příslušný Vodoprávní úřad (na radnicích a úřadech to správněji nazývají Odbor životního prostředí a zemědělství) . Tam se budete informovat o tom, co je třeba předložit, když si chcete pořídit ČOV - hlavně požadujte informaci kam a jakým způsobem je dovoleno v dané lokalitě vypouštět odpadní - vyčištěnou vodu. ( do trativodu, vsakováním, do kanalizace, do přilehlého potoka, do jímky na zalévání apod), tuto informaci  považujte za  
VELMI DŮLEŽITOU   při  celém " procesu výběru a instalace " ČOV.

- Vyberte si firmu nebo stavitele, který Vám zpracuje projektovou dokumentaci, to bohužel naše firma nezajišťuje. Na požádání a v případech, kdy se bude realizovat ČOV od naší firmy, Vám rádi poskytneme podklady pro projektovou dokumentaci.

Záležitosti uvedené v bodech 1. a 2 jste tedy již zařídili.

Nyní si objednáte  ČOV buď emailem mocrealplast@seznam.cz, případně telefonicky: 602 245 778  a přikročíte k vlastní realizaci.  

Při ní je nutné dodržet tento postup:

1. Vykopete - necháte vybagrovat díru (jámu) o průměru : u ČOV R4 a R8     175 cm , u ČOV R12 a R16    235 cm. Hloubka výkopu   je závislá na hloubce přítokového potrubí - mrkněte na
    nákres  (stavební připravenost R4, R8)

2. Na štěrkem upravené dno vybetonujete desku o síle - u R4 a R8   10 cm, u R12 a R16 15 cm. Do horního lemu vložíte armovací síť - stačí průměr drátu 4 mm, oko 15 x 15  a vyrovnáte do vodováhy. Tuto desku necháte cca 10 dnů vyzrát.

3. Necháte si přivést nebo si přivezete ČOV od naší firmy a uložíte jí do připravené jámy.

4. ČOV napojíte jak na přívodní, tak i odpadní potrubí. Nejvhodnější by bylo, kdyby toto připojení provedla instalatérská firma.

5.
ČOV budete postupně, po výškách 30 cm obetonovávat - nejlépe polosuchým betonem (B10)   DŮLEŽITÉ  : při tomto obetonování je nutné ČOV zároveň napouštět čistou vodou. Je to proto, že se beton musí opatrně hutnit (ne vibrační deskou) a napuštěná voda nám vytvoří potřebný protitlak. Takto postupujete až k horní hraně ČOV.

 Zároveň je potřeba propojit  ČOV  s kompresorem a zde budeme postupovat takto :

6. Do připravené rýhy uložíte tlakovou hadici opatřenou chráničkou, přičemž dbáte na to, aby nedošlo při případném sesedání zeminy k seškrcení tlakové hadice.  Kompresor uložíte do vzdálenosti max. 5 m od ČOV (např. do sklepa, garáže), v terénu pak do námi dodávané schránky.

7. Při ukládání jak přítokového tak i odtokového potrubí dbáte na řádné zhutnění jejich podloží, případně je podbetonujete.

8. Výška ČOV je 150 cm a Vy jste se nyní pravděpodobně dostali   do fáze, kdy potřebujete vyřešit situaci, co s prostorem od horní hrany ČOV k úrovni terénu. Zkušenosti hovoří o tom, že nejvhodnějším řešením je nainstalovat nástavec od naší firmy.   U typu ČOV R4 a R8 je nástavec o výšce 30 cm zdarma.
Za prodloužení nástavce o každých dalších 10 cm je účtován poplatek 990,- Kč.
Ceny se rozumí bez DPH.


9. V místě plánovaného umístění kompresoru zajistěte nebo nainstalujte zásuvku 220V/16A se saamostatným jističem (proudová hodnota jističe - 0,5A)

10. Po dokončení všech shora uvedených prací objednejte na  telefonu :

   
 602 245 778
  našeho pracovníka, který Vám čističku odborně zapojí, uvede do provozu a vysvětlí veškeré náležitosti nutné pro její provoz. 
 

Odborné zapojení  - uvedení do provozu je zahrnuto v ceně, doprava ČOV a doprava pracovníků, kteří  uvádějí ČOV do provozu se účtuje zvlášť .