tel : 602 245 778

 bezplatná linka  800 221 223 

 mocrealplast@seznam.cz  

 

PŘEHLED STANDARDNÍCH VÝROBKŮ REALPLAST        ( k 1. 1. 2018)

VODOMĚRNÉ ŠACHTY K OBETONOVÁNÍ

smid smid smid smid smid smid  
VŠR 1A VŠR 1B VŠR 2 VŠR 3 VŠR 4 VŠR 5 VŠR 6A VŠR 6B

VODOMĚRNÉ ŠACHTY SAMONOSNÉ V POCHOZÍM PROVEDENÍ

 
VŠR 7 VŠR 8 VŠR 9 VŠR 10 VŠSR 11 VŠSR 12

KANALIZAČNÍ ŠACHTY - (ČERPACÍ JÍMKY)

KŠR 1/100 KŠR 2/100 KŠR 3/100 KŠR 4/100 KŠR 5/100 KŠR 1/120 KŠR 2/120 KŠR 3/120 KŠR 4/120
 
KŠR 5/120
KŠSR 1/100 KŠSR 2/100 KŠSR 3/100 KŠSR 4/100 KŠSR 5/100 KŠSR 1/120 KŠSR 2/120 KŠSR 3/120 KŠSR 4/120
 
KŠSR 5/120

ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD JEDNOPLÁŠŤOVÉ ( ČOV-A )

 
R 4A R 8A R 12A R 16A seko

ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD DVOUPLÁŠŤOVÉ ( ČOV-B )

 
R 4B R 8B R 12B R 16B seko

ŠACHTA  NA  VRT

smid smid smid smid smid smid smid smid smid
SVS 1 SVS 2 SVS 3 SVS 4 SVS 5 SVS 6 SVS 7 SVS 8 SVS 9

ŽUMPY JÍMKY KRUHOVÉ A OVÁLNÉ JEDNOPLÁŠŤOVÉ

KR 1 KR 2 KR 3 KR 4 KR 5 KR 6 KR 7 KR 8 KR 9
KR 10 KR 11 KR 12 OR 1 OR 2 OR 3 OR 4 OR 5 OR 6

ŽUMPY JÍMKY KRUHOVÉ A OVÁLNÉ DVOUPLÁŠŤOVÉ (sendvičové, beton se hutní v prostoru mezi plášti)

KSR 1 KSR 2 KSR 3 KSR 4 KSR 5 KSR 6 KSR 7 KSR 8 KSR 9
KSR 10 KSR 11 KSR 12 OSR 1 OSR 2 OSR 3 OSR 4 OSR 5 OSR 6